Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 7 januari 2022

vrijdag 7 januari 2022

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Besluiten bij: 35925 I - Vaststelling begroting Koning 2022

Besluiten bij: 35956 - Voordrachten ter vervulling van vacatures voor de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

Besluiten bij: 30950 - Rassendiscriminatie

Besluiten bij: 35851 - Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn 2019/1937 en enige andere wijzigingen

Besluiten bij: 34324 - Evaluatie Wet openbare manifestaties

Besluiten bij: 30184 - Bestuurlijke vernieuwing

Besluiten bij: 34293 - Renovatie Binnenhof

Besluiten bij: 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Besluiten bij: 35890 - Doorvoeren van aanbevelingen uit de tweede evaluatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Besluiten bij: 32851 - Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Besluiten bij: 27859 - Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Besluiten bij: 30977 - AIVD

Besluiten bij: 29362 - Modernisering van de overheid

Besluiten bij: 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Besluiten bij: 35510 - Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Besluiten bij: 29861 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

Besluiten bij: 35743 - Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2020

Besluiten bij: 28844 - Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Besluiten bij: 35552 (R2148) - Uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten

Besluiten bij: 30985 - Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluiten bij: 28325 - Bouwregelgeving

Besluiten bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Besluiten bij: 30196 - Duurzame ontwikkeling en beleid

Besluiten bij: 33118 - Omgevingsrecht

Besluiten bij: 34682 - Nationale Omgevingsvisie

Besluiten bij: 34453 - Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Besluiten bij: 33340 - Evaluatie Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Besluiten bij: 27926 - Huurbeleid

Besluiten bij: 35408 - Verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Besluiten bij: 29279 - Rechtsstaat en Rechtsorde

Besluiten bij: 35999 - Initiatiefvoorstel Wet huurbescherming weeskinderen

Besluiten bij: 34974 - Initiatiefvoorstel Wet voldoende betaalbare woningen

Overige besluiten: