30977 - AIVD - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 5 juli 2020
kalender

30977 nl - ongeclassificeerd
AIVD

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

AIVD

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 42 moties ingediend.

3.

Documenten

(269 stuks)

2 21 februari 2007, brief, nr. 1     KST105645
Brief minister over het jaarplan 2007 en het meerjarig ontwikkelingsprogramma Prospect 2007
publicatie: 6 maart 2007
 
2 25 april 2007, brief, nr. 2     KST106868
Brief minister ter aanbieding van het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over het jaar 2006
publicatie: 3 mei 2007
 
2 27 augustus 2007, lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST109696
Lijst van vragen en antwoorden over de brief van 25 april 2007 met Jaarverslag 2006 van de AIVD (kamerstuk 30977, nr. 2)
publicatie: 31 augustus 2007
 
2 25 april 2014, verslag van een algemeen overleg, 33820, nr. 3     KST338203
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2014, over Evaluatie Wiv 2002 (rapport commissie Dessens) - Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002
vergadering: 16 april 2014
 
2 2 oktober 2015, verslag van een algemeen overleg, 34213, nr. 2     KST342132
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 september 2015, over IVD-aangelegenheden en Terrorismebestrijding - Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2014
vergadering: 2 september 2015
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.