30196 NL - beleidsdossier
Duurzame ontwikkeling en beleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Duurzame ontwikkeling en beleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 262 moties ingediend.

3.

Documenten

(1892 stuks)

2 9 augustus 2005, brief, nr. 1     KST89001
Verkenning van Duurzaamheid' - Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief staatssecretaris met de kabinetsreactie op het rapport 'Kwaliteit en Toekomst
publicatie: 18 augustus 2005
 
2 22 december 2005, brief, nr. 2     KST93557
Brief minister-president over o.a. Raad voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid en Milieu
publicatie: 30 december 2005
 
2 23 december 2005, brief, nr. 3     KST93650
Brief minister en staatssecretaris ter aanbieding tweede Voortgangsrapportage Duurzame Daadkracht
publicatie: 3 januari 2006
 
2 9 augustus 2007, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST109566
Verslag algemeen overleg van 27 juni 2007 over duurzaam hout
publicatie: 15 augustus 2007
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.