35925 I NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Koning 2022

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 september 2021 ingediend door de regering.

 

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van de Koning (I).

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

3.

Documenten

(46 stuks)

2 21 september 2021, voorstel van wet, nr. 1     KST35925I1
Voorstel van wet
 
2 21 september 2021, memorie van toelichting, nr. 2     KST35925I2
Memorie van toelichting
 
2 21 september 2021, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST35925I3
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.