34682 NL - beleidsdossier
Nationale Omgevingsvisie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Nationale Omgevingsvisie

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 86 moties ingediend.

3.

Documenten

(509 stuks)

2 21 februari 2017, brief, nr. 1     KST346821
Brief regering; Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie”
 
2 4 september 2017, lijst van vragen en antwoorden, nr. 2     KST346822
Lijst van vragen en antwoorden over de Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie”
 
2 13 april 2018, brief, nr. 3     KST346823
Brief regering; De Nationale Omgevingsvisie
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.