29362 NL - ongeclassificeerd
Modernisering van de overheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Modernisering van de overheid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 18 moties ingediend.

3.

Documenten

(685 stuks)

2 1 december 2003, brief, nr. 1     KST72813
Brief minister met visie en actieprogramma "Andere Overheid"
publicatie: 12 december 2003
 
2 10 februari 2004, brief, nr. 2     KST74261
Brief minister bij het aanbieden van het rapport over ervaringen met interactieve beleidsvorming
publicatie: 19 februari 2004
 
2 11 februari 2004, brief, nr. 3     KST74287
Brief minister met antwoorden op vragen gesteld tijdens het ordedebat over uitlatingen van de heer Verhagen
publicatie: 19 februari 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.