34352 NL - beleidsdossier
Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Uitvoering en evaluatie Participatiewet

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 124 moties ingediend.

3.

Documenten

(799 stuks)

2 2 december 2015, brief, nr. 1     KST343521
Brief regering; Eerste ervaringsonderzoeken Participatiewet
 
2 18 december 2015, brief, nr. 2     KST343522
Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Karabulut over het bericht dat de toekenning van Wajong uitkeringen met 90 procent is gedaald
 
2 24 februari 2016, brief, nr. 3     KST343523
Brief regering; Onderzoeksrapportage Inspectie SZW Verordeningen tegenprestatie
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.