29279 NL - ongeclassificeerd
Rechtsstaat en Rechtsorde

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Rechtsstaat en Rechtsorde

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 131 moties ingediend.

3.

Documenten

(1551 stuks)

2 27 oktober 2003, kabinetsstandpunt, nr. 1     KST71295
Kabinetsstandpunt over WRR-rapport "De toekomst van de nationale rechtsstaat"
publicatie: 3 november 2003
 
2 26 februari 2004, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST74662
Verslag algemeen overleg op 28 januari 2004
publicatie: 2 maart 2004
 
2 27 februari 2004, brief, nr. 3     KST74704
Brief minister met overzicht verschillende ontwikkelingen inzake de rechtspleging, waaronde begrepen alternatieve geschillenbeslechting
publicatie: 5 maart 2004
 
2 2 oktober 2015, verslag van een algemeen overleg, 34213, nr. 2     KST342132
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 september 2015, over IVD-aangelegenheden en Terrorismebestrijding - Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2014
vergadering: 2 september 2015
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.