27859 NL - ongeclassificeerd
Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 17 moties ingediend.

3.

Documenten

(387 stuks)

2 10 juli 2001, brief, nr. 1     KST54734
Brief minister met de kabinetsreactie n.a.v. het advies "Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in de toekomst"
publicatie: 18 juli 2001
 
2 3 januari 2002, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST58664
Verslag algemeen overleg van 28-11-2001, inzake modernisering GBA en voortgang programma Stroomlijning basisgegevens
publicatie: 11 januari 2002
 
2 8 juni 2004, brief, nr. 3     KST77552
Brief minister
publicatie: 25 juni 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.