32813 NL - Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 570 moties ingediend.

3.

Documenten

(2090 stuks)

V 21 juni 2011, 32813     BLG118088
Emissions and targets of greenhouse gases not included in the Emission Trading System 2013-2020. Analysis of the impact of the European Effort Sharing Decision for the Netherlands (bijlage bij 32813,nr.1) -
 
V 21 juni 2011, 32813     BLG118089
Effectinschatting voorgenomen beleid (bijlage bij 32813,nr.1) -
 
V 21 juni 2011, 32813     BLG118090
Effect van voorgenomen beleid voor verlaging van de broeikasgasemissies van de niet-ETS-sectoren (bijlage bij 32813,nr.1) -
 
2 21 juni 2011, brief, nr. 1     KST328131
Brief regering; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020
 
2 7 november 2011, brief, nr. 2     KST328132
Brief regering; Aanbieding 'Werk maken van klimaat, Lokale klimaatagenda 2011-2014' - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020
 
2 25 november 2011, brief, nr. 3     KST328133
Brief regering; Klimaatbrief 2050: uitdagingen voor Nederland bij het streven naar een concurrerend, klimaatneutraal Europa - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.