33118 NL - beleidsdossier
Omgevingsrecht

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Omgevingsrecht

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 99 moties en in de Eerste Kamer 25 moties ingediend.

3.

Documenten

(1368 stuks)

2 15 december 2011, brief, nr. 1     KST331181
Brief regering; Toezegging n.a.v. het AO Programma Eenvoudig Beter m.b.t. de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 
2 15 februari 2012, brief, nr. 2     KST331182
Brief regering; Antwoord op verzoek om toezending voorlichting Raad van State over herziening omgevingsrecht
 
2 14 maart 2012, brief, nr. 3     KST331183
Brief regering; Stelselwijziging Omgevingsrecht
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.