Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 23 februari 2019
kalender

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • Kieswet, partijfinanciering, verkiezingen
 • de bestuurlijke indeling (Rijk i, provincies, gemeenten), financiën lagere overheden, grotestedenbeleid, herindelingen
 • Huis voor de Klokkenluiders
 • politie, brandweer en rampenbestrijding
 • arbeidsmarktbeleid, arbeidsvoorwaarden en pensioenen voor overheidspersoneel en politieke ambtsdragers, de Algemene bestuursdienst en Bureau Internationale ambtenaren
 • verzelfstandigingen
 • regeldruk burgers'
 • paspoort, privacy, basisregistratie, identiteit
 • AIVD
 • overheidsvoorlichting (Rijksvoorlichtingsdienst)
 • wonen en bouwen
 • ruimtelijke ordening, Omgevingswet
 • Rijksdienst

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van Algemene Zaken en wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is E. (Erik) Ziengs. Ondervoorzitter is H.G.J. (Hanke) Bruins Slot. Griffier is dhr. F. Hendrickx.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Bisschop, Dr. R.SGP
2Boer, Dr. M.G.W. denD66
3Bosch, A. van denVVD
4Bosma, Drs. M.PVV
5Dam, Mr. Ch.J.L. vanCDA
6Ir. J.M.C. (Jessica) van EijsEijs, Ir. J.M.C. vanD66
7Fritsma, Drs. S.R.PVV
8Gerven, Drs. H.P.J. vanSP
9Graaf LL.M, S.J.F. van der CU
10Hiddema, Mr. Th.U.FvD
11Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
12Kops, A.PVV
13Krol, H.C.M.50PLUS
14Kuiken, Drs. A.H.PvdA
15Laan-Geselschap, Drs. A.J.M.VVD
16Jan MiddendorpMiddendorp MSc MA, J.VVD
17Molen, H. van derCDA
18Afbeelding Öztürk, S.Öztürk, S.DENK
19Özütok, Drs. N.GL
20Raak, Dr. A.A.G.M. vanSP
21Ronnes, H.A.G.CDA
22Smeulders, Drs. P.H.M.GL
23Verhoeven, Drs. K.D66
24Erik ZiengsZiengs, E.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Aalst, R.R. vanPVV
2Alkaya, M.SP
3Azarkan Msc, Drs. F.DENK
4Malik AzmaniAzmani, Mr. M.VVD
5Baudet, Dr. Th.H.Ph. FvD
6Beckerman, Dr. S.M.SP
7Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
8Bergkamp, Drs .V.A.D66
9Bosman, A.VVD
10Bruins Slot, Mr.Drs. H.G.J.CDA
11Kathalijne BuitenwegBuitenweg, Dr. K.M.GL
12Dijkstra, R.J.VVD
13Dik-Faber, Drs. R.K.CU
14Diks, L.I.GL
15Afbeelding Gent, Dr. T. vanGent, Dr. T. vanVVD
16Geurts, J.L.CDA
17Afbeelding Helder, Mr. L.M.J.S.Helder, Mr. L.M.J.S.PVV
18Nijboer, Drs. H.PvdA
19Rooijen, Drs. M.J. van50PLUS
20Joost SnellerSneller MA, J.C.D66
21Staaij, Mr. C.G. van derSGP
22Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
23Weyenberg, Drs. S.P.R.A. vanD66
24Wout, B. van 'tVVD