Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 25 april 2019
kalender

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • Kieswet, partijfinanciering, verkiezingen
 • de bestuurlijke indeling (Rijk i, provincies, gemeenten), financiën lagere overheden, grotestedenbeleid, herindelingen
 • Huis voor de Klokkenluiders
 • politie, brandweer en rampenbestrijding
 • arbeidsmarktbeleid, arbeidsvoorwaarden en pensioenen voor overheidspersoneel en politieke ambtsdragers, de Algemene bestuursdienst en Bureau Internationale ambtenaren
 • verzelfstandigingen
 • regeldruk burgers'
 • paspoort, privacy, basisregistratie, identiteit
 • AIVD
 • overheidsvoorlichting (Rijksvoorlichtingsdienst)
 • wonen en bouwen
 • ruimtelijke ordening, Omgevingswet
 • Rijksdienst

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van Algemene Zaken en wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is E. (Erik) Ziengs. Ondervoorzitter is H.G.J. (Hanke) Bruins Slot. Griffier is dhr. F. Hendrickx.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Bisschop, Dr. R.SGP
2Boer, Dr. M.G.W. denD66
3Bosch, A. van denVVD
4Bosma, Drs. M.PVV
5Dam, Mr. Ch.J.L. vanCDA
6Nico DrostDrost, N.CU
7Ir. J.M.C. (Jessica) van EijsEijs, Ir. J.M.C. vanD66
8Fritsma, Drs. S.R.PVV
9Gerven, Drs. H.P.J. vanSP
10Hiddema, Mr. Th.U.FvD
11Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
12Kooten-Arissen LLB, F.M. vanPvdD
13Kops, A.PVV
14Krol, H.C.M.50PLUS
15Kuiken, Drs. A.H.PvdA
16Laan-Geselschap, Drs. A.J.M.VVD
17Jan MiddendorpMiddendorp MSc MA, J.VVD
18Molen, H. van derCDA
19Afbeelding Öztürk, S.Öztürk, S.DENK
20Özütok, Drs. N.GL
21Raak, Dr. A.A.G.M. vanSP
22Ronnes, H.A.G.CDA
23Smeulders, Drs. P.H.M.GL
24Verhoeven, Drs. K.D66
25Erik ZiengsZiengs, E.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Aalst, R.R. vanPVV
2Alkaya, M.SP
3Azarkan Msc, Drs. F.DENK
4Malik AzmaniAzmani, Mr. M.VVD
5Baudet, Dr. Th.H.Ph. FvD
6Beckerman, Dr. S.M.SP
7Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
8Bergkamp, Drs .V.A.D66
9Bosman, A.VVD
10Bruins Slot, Mr.Drs. H.G.J.CDA
11Kathalijne BuitenwegBuitenweg, Dr. K.M.GL
12Dik-Faber, Drs. R.K.CU
13Diks, L.I.GL
14Afbeelding Gent, Dr. T. vanGent, Dr. T. vanVVD
15Geurts, J.L.CDA
16Afbeelding Helder, Mr. L.M.J.S.Helder, Mr. L.M.J.S.PVV
17Nijboer, Drs. H.PvdA
18Rooijen, Drs. M.J. van50PLUS
19Joost SnellerSneller MA, J.C.D66
20Staaij, Mr. C.G. van derSGP
21Wassenberg, Drs. F.P.PvdD
22Weyenberg, Drs. S.P.R.A. vanD66
23Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD
24Wout, B. van 'tVVD