Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • Kieswet, partijfinanciering, verkiezingen
 • de bestuurlijke indeling (Rijk i, provincies, gemeenten), financiën lagere overheden, grotestedenbeleid, herindelingen
 • Huis voor de Klokkenluiders
 • politie, brandweer en rampenbestrijding
 • arbeidsmarktbeleid, arbeidsvoorwaarden en pensioenen voor overheidspersoneel en politieke ambtsdragers, de Algemene bestuursdienst en Bureau Internationale ambtenaren
 • verzelfstandigingen
 • regeldruk burgers'
 • paspoort, privacy, basisregistratie, identiteit
 • AIVD
 • overheidsvoorlichting (Rijksvoorlichtingsdienst)
 • wonen en bouwen
 • ruimtelijke ordening, Omgevingswet
 • Rijksdienst

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van Algemene Zaken en wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is K.B. (Kiki) Hagen. Ondervoorzitter is J.J. (Jan) Klink. Griffier is Mw. A. de Vos.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Stephan van BaarleBaarle MA, S.R.T. vanDENK
2RS34568_2021_SP_Portretten_Sandra_100Beckerman, Dr. S.M.SP
3Salima BelhajBelhaj, S.D66
4Roelof Bisschop (Bron: Website SGP / Dirk Hol)Bisschop, Dr. R.SGP
5Foto M. (Martin) BosmaBosma, Drs. M.PVV
6Faissal BoulakjarBoulakjar, F.D66
7Ernst BoutkanBoutkan MA, E.Volt
8Laura Bromet_4Bromet, Drs. L.GL
9Foto T.J. (Julian) BushoffBushoff, T.J.PvdA
10Hind Dekker-AbdulazizDekker-Abdulaziz MSc, H.D66
11Drs. I. (Inge) van DijkDijk, Drs. I. vanCDA
12Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
13Z. (Zohair) El Yassini (Bron: Website VVD.nl)El Yassini, Z.VVD
14Esch, E.M. (Eva) vanEsch, E.M. vanPvdD
15Website CDA.nlGeurts, J.L.CDA
16S.J.F. (Stieneke) van der Graaf LL.M (Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018)Graaf LL.M, S.J.F. van der CU
17Martijn GrevinkGrevink, M.VVD
1824-Peter de GrootGroot MSc, P.Ch. deVVD
19Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
20K.B. (Kiki) Hagen MAHagen MA, K.B. D66
21Foto R.J. (Roelien) KammingaKamminga, Drs. R.J.VVD
22Jesse KlaverKlaver, J.F.GL
2335-Jan KlinkKlink, Ir. J.J.VVD
24Foto A. (Alexander) KopsKops, A.PVV
25RS34596_210201_SP_#02_Renske_LeijtenLeijten BA, R.M.SP
26Foto B. (Barry) MadlenerMadlener, B.PVV
27fvd_meijeren_vanMeijeren, Mr. G.F.C. vanFVD
2826-Fahid MinhasMinhas MA, F.B.VVD
29Drs. H. (Henk) NijboerNijboer, Drs. H.PvdA
30Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
31Chris SimonsSimons, Ch.VVD
32S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
33Website CDA.nlSlootweg, Drs. E.J.CDA
34Joost-SnellerSneller MA, J.C.D66

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2019-11-13 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS  
2019-03-18 35165 - Verkiezingen  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-02-27 36311 - Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag) i 2e
2023-02-13 36301 - Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden) i 2e
2023-02-13 36299 - Initiatiefvoorstel Wet voorrang voor Nederlanders i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2022-11-24 36250 IIB - Wijziging begroting overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2022 (Najaarsnota) groen vinkje
2022-11-24 36250 III - Wijziging begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (Najaarsnota) groen vinkje
2022-11-24 36250 VII - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (Najaarsnota) groen vinkje

5.

Dossiers (overige)

2023-03-22 36328 - Raming Tweede Kamer 2024  
2022-05-25 36111 - Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot vaststelling van de Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer  
2022-05-10 36101 - Initiatiefnota over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen