32757 - Bouwbesluit - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 14 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze algemene maatregel van bestuur werd door de regering aan de Eerste en de Tweede Kamer voorgelegd in het kader van een zogenaamde voorhangprocedure. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kon niet eerder worden gedaan dan op 31 mei 2011.

 

1.

Volledige titel

Bouwbesluit

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 46 moties ingediend.

3.

Documenten

(336 stuks)

V 3 mei 2011, 32757     BLG111261
Concept Bouwbesluit 2012 (bijlage bij 32757,nr.1) -
 
V 3 mei 2011, 32757     BLG111263
Tabel BMI (bijlage bij 32757,nr.1) -
 
V 3 mei 2011, 32757     BLG111264
NOTA VAN TOELICHTING BOUWBESLUIT 2012 Inhoudsopgave algemeen deel (bijlage bij 32757,nr.1) -
 
V 3 mei 2011, 32757     BLG111266
Artikelsgewijze toelichting (bijlage bij 32757,nr.1) -
 
2 3 mei 2011, voorhang, nr. 1     KST327571
Brief regering; Bouwbesluit 2012. Aanbieding van het concept-Bouwbesluit 2012 - Bouwbesluit 2012
 
V 4 mei 2011, 32757     BLG111465
Concept Bouwbesluit 2012 (bijlage bij 32757,nr.1) -
 
V 19 mei 2011, 32757     BLG113129
Artikelsgewijze toelichting (bijlage bij 32757,nr.1) -
 
2 20 juni 2011, lijst van vragen en antwoorden, nr. 2     KST327572
Lijst van vragen en antwoorden over het concept-Bouwbesluit 2012 - Bouwbesluit 2012
 
2 3 augustus 2011, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST327573
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 juni 2011, inzake Bouwbesluit 2012 - Bouwbesluit 2012
vergadering: 30 juni 2011
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.