27926 NL - beleidsdossier
Huurbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Huurbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 103 moties ingediend.

3.

Documenten

(780 stuks)

2 14 september 2001, brief, nr. 1     KST55462
Brief staatssecretaris met voorstellen van het kabinet voor het huurbeleid voor de lange termijn - Huurbeleid (voor de lange termijn)
publicatie: 20 september 2001
 
2 5 december 2001, motie, nr. 2     KST57812
Motie over niet-beoogde neveneffecten van het afschaffen van de verouderingsaftrekregeling - Huurbeleid (voor de lange termijn)
publicatie: 10 december 2001
 
2 5 december 2001, motie, nr. 3     KST57813
Motie over invoering van een verplichting voor verhuurders om een onderhoudsplan per huurwoning op te stellen - Huurbeleid (voor de lange termijn)
publicatie: 10 december 2001
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.