28325 NL - ongeclassificeerd
Bouwregelgeving

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Bouwregelgeving

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 41 moties ingediend.

3.

Documenten

(433 stuks)

2 9 april 2002, brief, nr. 1     KST60975
Brief over de voorgestane ontwikkeling van de bouwregelgeving in de komende jaren - Bouwregelgeving 2002-2006
publicatie: 16 april 2002
 
2 22 april 2002, brief, nr. 2     KST61620
Brief staatssecretaris over uitstel van inwerkingtreding van enkele besluiten uit het wijzigingspakket tot 1 januari 2003 (in plaats van 1 juli 2002) - Bouwregelgeving 2002-2006
publicatie: 8 mei 2002
 
2 25 juli 2002, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST63006
Verslag algemeen overleg op 27 juni 2002 over onder meer het actieprogramma met VNG inzake de handhaving van de bouwregelgeving - Bouwregelgeving 2002-2006
publicatie: 31 juli 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.