Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) - 22 oktober 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 4 december 2020
kalender

Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) - 22 oktober 2020

donderdag 22 oktober 2020

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Besluiten bij: 31288 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Besluiten bij: 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Besluiten bij: 35479 - Tijdelijke wet informatieverstrekking aan het RIVM i.v.m. COVID-19

Besluiten bij: 30952 - Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Besluiten bij: 35594 - Wijziging Elektriciteitswet en Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Besluiten bij: 35541 - Wijziging begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 (Steun-en herstel-pakket)

Besluiten bij: 35092 - Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Besluiten bij: 35603 - Versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Besluiten bij: 30196 - Duurzame ontwikkeling en beleid

Besluiten bij: 33529 - Gaswinning

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 34957 - Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

Besluiten bij: 29826 - Industriebeleid

Besluiten bij: 24095 - Frequentiebeleid

Besluiten bij: 27879 - Versterking van de positie van de consument

Besluiten bij: 35420 - Noodpakket banen en economie

Besluiten bij: 21501-33 - Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Besluiten bij: 29515 - Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Besluiten bij: 26485 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Besluiten bij: 21501-30 - Raad voor Concurrentievermogen

Overige besluiten: