27879 NL - beleidsdossier
Versterking van de positie van de consument

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Versterking van de positie van de consument

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

3.

Documenten

(242 stuks)

2 23 juli 2001, brief, nr. 1     KST55025
Brief staatssecretaris bij aanbieding van nota 'Versterking van de positie van de consument'
publicatie: 14 augustus 2001
 
2 23 juli 2001, nota, nr. 2     KST55026
Nota 'Versterking van de positie van de consument'
publicatie: 14 augustus 2001
 
2 12 december 2001, brief, nr. 3     KST58288
Brief staatssecretaris met Nederlandse reactie op Groenboek over consumentenbescherming in de Europese Unie
publicatie: 21 december 2001
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.