31288 NL - beleidsdossier
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 359 moties ingediend.

3.

Documenten

(2484 stuks)

2 23 november 2007, brief, nr. 1     KST112812
Brief minister met de strategische agenda voor het hoger onderwijs-, onderzoek- en wetenschapsbeleid
publicatie: 30 november 2007
 
2 10 december 2007, motie, nr. 2     KST113420
Motie om verdere financiële barrières op te werpen bij doorstroom van doorstroom van universitaire bachelorfase naar de masterfase
publicatie: 14 december 2007
 
2 10 december 2007, motie, nr. 3     KST113421
Motie om verdere verlaging eerste geldstroom voor wetenschappelijk onderzoek te voorkomen
publicatie: 14 december 2007
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.