21501-30 NL - doorlopend dossier
Raad voor Concurrentievermogen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

In dit dossier worden stukken verzameld waarin de regering het parlement informeert over de bijeenkomsten van de Raad van de Europese Unie in de samenstelling ('raadsformatie') van de ministers voor concurrentievermogen.

1.

Volledige titel

Raad voor Concurrentievermogen

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 48 moties ingediend.

3.

Documenten

(1035 stuks)

2 19 september 2002, brief, nr. 1     KST63350
Brief minister met de geannoteerde agenda van de Raad voor het Concurrentievermogen (RvC) van 30 september 2002
publicatie: 25 september 2002
 
2 26 september 2002, brief, nr. 2     KST63479
Brief minister met geannoteerde agenda van de informele Raad voor het Concurrentievermogen van 11 en 12 oktober 2002
publicatie: 2 oktober 2002
 
2 14 oktober 2002, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST63818
Verslag algemeen overleg over onder meer het verslag van de Interne-Marktraad, Consumentenzaken en Toerisme van 21 mei 2002
publicatie: 24 oktober 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.