30952 - Ter kennisname voorgelegde Verdragen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 15 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

In dit dossier worden verdragen verzameld die aan de Eerste en Tweede Kamer ter kennis zijn gebracht, maar die niet hun (stilzwijgende of uitdrukkelijke) goedkeuring behoeven.

1.

Volledige titel

Ter kennisname voorgelegde Verdragen

 

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(499 stuks)

2 18†januari†2007, brief, nr. 1     KST105671
Brief minister over twee verdragen
publicatie: 8†maart†2007
 
2 23†januari†2007, brief, nr. 2     KST105672
Brief minister over twee verdragen
publicatie: 8†maart†2007
 
2 31†augustus†2007, brief, nr. 3     KST109944
Brief minister ter kennisgeving verdragen betaald werk gezinsleden van resp. NAVO (NAPMA) en Technische Centrum voor Landbouwsamenwerking en Plattelandsontwikkeling
publicatie: 13†september†2007
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.