Ministerie van FinanciŽn (Fin) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 24 januari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Parlement.com.
Ministerie van FinanciŽn

Dit ministerie†i speelt een centrale rol bij het vertalen van het algemeen regeringsbeleid in financieel beleid. Daarnaast coŲrdineert het de openbare uitgaven en zorgt het ministerie†i voor de inning van de belastinggelden. Het ministerie is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de financiŽn van lagere overheden als provincies en gemeenten. Het monetaire beleid is eveneens een zorg van dit ministerie. Het ministerie behartigt de Nederlandse, financiŽle belangen in Europa en de rest van de wereld.

De huidige minister van FinanciŽn is Wopke Hoekstra†i (CDA). Het ministerie kent ook een staatssecretaris, (momenteel vacant). De ambtelijke leiding over het ministerie is in handen van de secretaris-generaal†i, momenteel Manon Leijten†i.

1.

Diensten en instellingen

Onder het ministerie van FinanciŽn vallen meerdere diensten en instellingen:

 • Belastingdienst
 • Douane
 • Toeslagen
 • Agentschap
 • Domeinen roerende zaken
 • Rijksacademie
 • Auditdienst Rijk
 • Platform Wijzer in geldzaken

2.

Taken en taakverdeling

De taken van het ministerie zijn:

 • werking financiŽle markten
 • muntbeleid
 • staatsloterij
 • buitenlandse financiŽle betrekkingen
 • ondernemingsfinanciering en investeringen
 • douanebeleid
 • domeinen.

De minister†i van FinanciŽn is verantwoordelijk voor de rijksbegroting, Thesaurie en financiŽle markten (financieel toezicht, staatsdeelnemingen) en Europees en internationaal monetair beleid. De minister behartigt op Europees niveau de Nederlandse belangen in de ECOFIN-raad†i, de Eurogroep†i en de Begrotingsraad. Op het mondiale niveau doet de minister dit bij het Internationaal Monetair Fonds†i en de Wereldbank†i.

In het kabinet-Rutte III†i houdt de staatssecretaris†i van FinanciŽn zich voornamelijk bezig met de belastingen. Onder het volledige takenpakket van de staatssecretaris vallen:

 • Fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden van de belastingdienst
 • FinanciŽle verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden
 • Exportkredietverzekeringen en Ėfaciliteiten
 • Holland Casino en Staatsloterij
 • Muntwezen
 • Domeinen Roerende Zaken

3.

Historische ontwikkeling

Het ministerie van FinanciŽn bestaat al sinds 1798. Tot het midden van de 19e eeuw werd in de organisatie van het departement weinig veranderd. Na de grondwetswijziging van 1848 kreeg de minister van FinanciŽn een meer toezichthoudende rol op de andere ministeries. Die toezichtsfunctie werd formeel gemaakt met de eerste Comptabiliteitswet†i van 1927. In 1906 werd op Prinsjesdag†i de eerste Miljoenennota†i door de minister van FinanciŽn aan de Staten-Generaal†i aangeboden.

Sinds 1956 is er een staatssecretaris van FinanciŽn, die altijd als een belangrijke taak de fiscale wetgeving heeft.

4.

Overzicht ministers sinds 1945

Hieronder ziet u een lijst met de vijf meest recente ministers van dit ministerie. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

Meer over