35420 NL - beleidsdossier
Noodpakket banen en economie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Noodpakket banen en economie

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 191 moties ingediend.

3.

Documenten

(1354 stuks)

2 12 maart 2020, brief, nr. 1     KST354201
Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Nijboer over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken
 
2 17 maart 2020, brief, nr. 2     KST354202
Brief regering; Noodpakket banen en economie
 
2 20 maart 2020, brief, nr. 3     KST354203
Brief regering; Overleg bankensector 19 maart 2020 en financieringsbehoefte i.v.m. noodpakket
 
2 7 oktober 2020, verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, 35541, nr. 3     KST355413
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun- en herstelpakket) (Kamerstuk 35541) - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun- en herstelpakket)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.