26485 NL - beleidsdossier
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 128 moties ingediend.

3.

Documenten

(891 stuks)

2 16 april 1999, brief, nr. 1     KST34762
Brief staatssecretaris
publicatie: 23 april 1999
 
2 9 juli 1999, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST40183
Verslag algemeen overleg op 23 juni 1999, over maatschappelijk verantwoord ondernemen in internationaal verband
publicatie: 6 september 1999
 
2 7 september 1999, motie, nr. 3     KST40282
Motie inzake opstellen gedragscode 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' voor de nationale overheid als ondernemer
publicatie: 10 september 1999
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.