Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • macro-economisch beleid
 • topsectoren- en industriebeleid
 • innovatiebeleid
 • energiebeleid
 • mijnen
 • milieu en klimaat, emissies
 • duurzaamheid
 • consumentenbeleid
 • mededinging en marktordening
 • midden- en kleinbedrijf
 • telecommunicatie, post
 • administratieve lasten en regeldruk voor ondernemers

Ook bereidt deze commissie de wetsvoorstellen voor die gaan over onderwerpen die vallen onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voorzitter is A.H. (Agnes) Mulder. Ondervoorzitter is P.J. (Peter) Valstar. Griffier is dhr. D. Nava.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1A.A. (Thierry) AartsenAartsen, A.A.VVD
2Amhaouch, M.Amhaouch, M.CDA
3Foto F. (Farid) AzarkanAzarkan Msc, F.DENK
4RS34568_2021_SP_Portretten_Sandra_100Beckerman, Dr. S.M.SP
5henribotenbalBontenbal, Drs. H.CDA
6Raoul BouckeBoucke, Ir. R.M.D66
7Faissal BoulakjarBoulakjar, F.D66
8Laura Bromet_4Bromet, Drs. L.GL
9Ir. L.A.J.M. (Laurens) DassenDassen MA, L.A.J.M.Volt
10Hind Dekker-AbdulazizDekker-Abdulaziz MSc, H.D66
11Drs. I. (Inge) van DijkDijk, Drs. I. vanCDA
12Drs. B.J. (Joost) EerdmansEerdmans, Drs. B.J.JA21
1318-Silvio ErkensErkens MSc, S.P.A.VVD
14Foto D.J.G. (Dion) GrausGraus, D.J.G.PVV
15Martijn GrevinkGrevink, M.VVD
16Pieter GrinwisGrinwis, P.A.CU
17Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
18K.B. (Kiki) Hagen MAHagen MA, K.B. D66
1912-Eelco HeinenHeinen MSc, E.VVD
20fvd_jansenJansen MA. F.J.H.FVD
21Foto L.W.E. (Léon) de JongJong, L.W.E. dePVV
22R.H. (Romke) de JongJong, R.H. deD66
23Drs. B.C. (Barbara) KathmanKathmann, Drs. B.C.PvdA
24Foto A. (Alexander) KopsKops, A.PVV
25Suzanne KrögerKröger MA, S.C.GL
26RS34596_210201_SP_#02_Renske_LeijtenLeijten BA, R.M.SP
27Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
28Raan, L. (Lammert) vanRaan, Drs. L. vanPvdD
29Q.A. (Queeny-Aimée) Rajkowski MScRajkowski MSc, Q.M.VVD
30S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
31Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP
32Pim van StrienStrien, P.J.Th. vanVVD
33Joris ThijssenThijssen, Ir. J.PvdA
34Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2017-02-21 34682 - Nationale Omgevingsvisie  
2013-10-02 33763 - Toekomst van de krijgsmacht  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-03-10 36318 - Initiatiefvoorstel Wet energieonafhankelijkheid i 2e
2022-12-22 36285 - Wet toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandels­diensten i 2e
2022-12-14 36274 - Tijdelijke wet Klimaatfonds i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2023-02-27 36313 - Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 (verder vullen gasopslag Bergermeer) i 2e
2023-02-13 36304 - Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 (lening Invest-NL in verband met SIF) 2e
2022-12-12 36271 - Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 (gasopslag Bergermeer en garantieregeling Porthos) groen vinkje

5.

Dossiers (overige)

2022-09-20 36200 - Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën  
2022-03-18 36045 - Situatie in de Oekraïne  
2021-09-21 35925 - Miljoenennota 2022