Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 25 april 2019
kalender

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • macro-economisch beleid
 • topsectoren- en industriebeleid
 • innovatiebeleid
 • energiebeleid
 • mijnen
 • milieu en klimaat, emissies
 • duurzaamheid
 • consumentenbeleid
 • mededinging en marktordening
 • midden- en kleinbedrijf
 • telecommunicatie, post
 • administratieve lasten en regeldruk voor ondernemers

Ook bereidt deze commissie de wetsvoorstellen voor die gaan over onderwerpen die vallen onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voorzitter is L.I. (Isabelle) Diks. Ondervoorzitter is F. (Farid) Azarkan. Griffier is dhr. D. Nava.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Amhaouch, M.CDA
2Baudet, Dr. Th.H.Ph. FvD
3Beckerman, Dr. S.M.SP
4Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
5Laura BrometBromet, Drs. L.GL
6Bruins, Dr. E.E.W.CU
7Futselaar, Drs. F.W.SP
8Afbeelding Geleijnse, S.Geleijnse, S.50PLUS
9Graus, D.J.G.PVV
10Kops, A.PVV
11Lee, Drs. T. M.T. van derGL
12Moorlag, W.J.PvdA
13Mulder, Drs. A.H.CDA
14Mulder, E.PVV
15Afbeelding Öztürk, S.Öztürk, S.DENK
16Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
17Sienot MA, M.F.D66
18Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
19Stoffer, Ir. Ch.SGP
20Veldman, Drs. H.S.VVD
21Verhoeven, Drs. K.D66
22Weverling, A.VVD
23Wörsdörfer, M.VVD
24Yesilgöz-Zegerius, D.VVD
25Erik ZiengsZiengs, E.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Alkaya, M.SP
2Azarkan Msc, Drs. F.DENK
3Bisschop, Dr. R.SGP
4Dik-Faber, Drs. R.K.CU
5Diks, L.I.GL
6Ir. J.M.C. (Jessica) van EijsEijs, Ir. J.M.C. vanD66
7Geurts, J.L.CDA
8Groot, Dr. Tj.C. deD66
9Hiddema, Mr. Th.U.FvD
10Rob JettenJetten, Drs. R.A.A.D66
11Jong, L.W.E. dePVV
12Koopmans, Dr. S.M.G.VVD
13Kröger, S.C.GL
14Leijten, R.M.SP
15Helma LoddersLodders, W.J.H.VVD
16Martels, Jhr. M.R.H.M. vonCDA
17Nijboer, Drs. H.PvdA
18Nijkerken-de Haan, Ch.N.A.VVD
19Ronnes, H.A.G.CDA
20Rooijen, Drs. M.J. van50PLUS
21Tellegen, Drs. O.C.VVD
22Vries, Drs. A. deVVD
23Wassenberg, Drs. F.P.PvdD