Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 februari 2019
kalender

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • macro-economisch beleid
 • topsectoren- en industriebeleid
 • innovatiebeleid
 • energiebeleid
 • mijnen
 • milieu en klimaat, emissies
 • duurzaamheid
 • consumentenbeleid
 • mededinging en marktordening
 • midden- en kleinbedrijf
 • telecommunicatie, post
 • administratieve lasten en regeldruk voor ondernemers

Ook bereidt deze commissie de wetsvoorstellen voor die gaan over onderwerpen die vallen onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voorzitter is L.I. (Isabelle) Diks. Ondervoorzitter is F. (Farid) Azarkan. Griffier is dhr. D. Nava.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Alkaya, M.SP
2Amhaouch, M.CDA
3Baudet, Dr. Th.H.Ph. FvD
4Beckerman, Dr. S.M.SP
5Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
6Laura BrometBromet, Drs. L.GL
7Bruins, Dr. E.E.W.CU
8Afbeelding Geleijnse, S.Geleijnse, S.50PLUS
9Graus, D.J.G.PVV
10Kops, A.PVV
11Lee, Drs. T. M.T. van derGL
12Moorlag, W.J.PvdA
13Mulder, Drs. A.H.CDA
14Mulder, E.PVV
15Afbeelding Öztürk, S.Öztürk, S.DENK
16Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
17Sienot MA, M.F.D66
18Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
19Stoffer, Ir. Ch.SGP
20Veldman, Drs. H.S.VVD
21Verhoeven, Drs. K.D66
22Weverling, A.VVD
23Wörsdörfer, M.VVD
24Yesilgöz-Zegerius, D.VVD
25Erik ZiengsZiengs, E.VVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Azarkan Msc, Drs. F.DENK
2Bisschop, Dr. R.SGP
3Dik-Faber, Drs. R.K.CU
4Diks, L.I.GL
5Ir. J.M.C. (Jessica) van EijsEijs, Ir. J.M.C. vanD66
6Futselaar, Drs. F.W.SP
7Geurts, J.L.CDA
8Groot, Dr. Tj.C. deD66
9Hiddema, Mr. Th.U.FvD
10Rob JettenJetten, Drs. R.A.A.D66
11Jong, L.W.E. dePVV
12Koopmans, Dr. S.M.G.VVD
13Kröger, S.C.GL
14Leijten, R.M.SP
15Helma LoddersLodders, W.J.H.VVD
16Martels, Jhr. M.R.H.M. vonCDA
17Nijboer, Drs. H.PvdA
18Nijkerken-de Haan, Ch.N.A.VVD
19Ronnes, H.A.G.CDA
20Rooijen, Drs. M.J. van50PLUS
21Tellegen, Drs. O.C.VVD
22Vries, Drs. A. deVVD
23Wassenberg, Drs. F.P.PvdD