29515 NL - beleidsdossier
Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Aanpak regeldruk en administratieve lasten

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 90 moties ingediend.

3.

Documenten

(970 stuks)

2 8 april 2004, brief, nr. 2     KST75647
Brief minister over uitwerking kabinetsplan voor LNV - Kabinetsplan aanpak administratieve lasten
publicatie: 19 april 2004
 
2 8 april 2004, brief, nr. 3     KST75653
Brief minister en staatssecretaris over uitwerking kabinetsplan voor SZW - Kabinetsplan aanpak administratieve lasten
publicatie: 19 april 2004
 
2 9 april 2004, brief, nr. 1     KST75643
Brief ministers ter aanbieding van het kabinetsplan "Meer ruimte voor ondernemers door minder lasten" - Kabinetsplan aanpak administratieve lasten
publicatie: 16 januari 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.