Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 20 september 2020
kalender

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal

14:00 uur - Vragenuur

Te behandelen zaken:

2020Z01342 Mondelinge vragen d.d. 28 januari 2020 - M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

De beïnvloeding van rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Nos.nl, 28 januari 2020)

2020Z01343 Mondelinge vragen d.d. 28 januari 2020 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

De nieuwe gedragscode voor de farmaceutische industrie (Volkskrant.nl, 24 januari 2020)

2020Z01344 Mondelinge vragen d.d. 28 januari 2020 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

De misstanden bij Kifid (Radar, 27 januari 2020)

2020Z01345 Mondelinge vragen d.d. 28 januari 2020 - W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Onterechte belastingaanslagen voor duizenden automobilisten (Ad.nl, 23 januari 2020)

15:00 uur - Stemmingen

Te behandelen zaken:

Stemmingen: Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (34491 i)

 • 34491 i-13 i Amendement d.d. 20 januari 2020 - T. van Gent, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van Gent en Van Dam over meervoudig stemrecht voor alle rechtsvormen

 • 34491 i-14 i Amendement d.d. 20 januari 2020 - T. van Gent, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van Gent en Van Dam over belet- en ontstentenisregeling voor alle rechtsvormen

 • 34491 i-12 i Amendement d.d. 23 mei 2019 - T. van Gent, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Van Gent en Van Dam over een evaluatiebepaling

 • 34491 i Wetgeving d.d. 8 juni 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

Stemmingen: Motie ingediend bij de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

 • 34491 i-16 i Motie d.d. 28 januari 2020 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Dam c.s. over de gevolgen van de wet actief communiceren aan bestaande verenigingen en stichtingen (t.v.v. 34491 i-15 i)

Stemmingen: Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Gerven ‘Het ziekenhuis dichtbij voor iedereen’

 • 35227 i-i Motie d.d. 20 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Hijink over verplichte samenwerking van grote ziekenhuizen met kleine ziekenhuizen onderzoeken

 • 35227 i-i Motie d.d. 20 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Hijink over de effecten van een bereikbaarheidsnorm van 20 minuten onderzoeken

 • 35227 i-i Motie d.d. 20 januari 2020 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Berg over in regiobeelden samenwerking tussen ziekenhuizen in kaart brengen

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Maatschappelijke opvang

 • 29325 i-105 i Motie d.d. 21 januari 2020 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over het bevorderen van het ombouwen van slaapzalen

 • 29325 i-106 i Motie d.d. 21 januari 2020 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over geen definitief besluit nemen over de doordecentralisatie beschermd wonen

 • 29325 i-107 i Motie d.d. 21 januari 2020 - J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kerstens over alternatieven voor het meldpunt

 • 29325 i-116 i Motie d.d. 28 januari 2020 - A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Diertens c.s. over een voorrangsregeling voor zwangere vrouwen en ouders met kinderen (t.v.v. 29325 i-108 i)

 • 29325 i-117 i Motie d.d. 28 januari 2020 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Regterschot over de eerste concrete contouren van het aanvullend plan vóór het reces in april 2020 (t.v.v. 29325 i-109 i)

 • 29325 i-110 i Motie d.d. 21 januari 2020 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Westerveld en Renkema over een minimumprijs en een minimumaantal uren voor ambulante begeleiding

 • 29325 i-111 i Motie d.d. 21 januari 2020 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Westerveld en Renkema over beleidsoplossingen zodat jongeren die de volwassen leeftijd bereiken niet op straat belanden

 • 29325 i-112 i Motie d.d. 21 januari 2020 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een goed begeleide overgang tussen maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ambulant begeleid wonen

 • 29325 i-113 i Motie d.d. 21 januari 2020 - K. Regterschot, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Regterschot c.s. over het concretiseren van de afspraken tussen ministeries en partijen in de maatschappelijke opvang

 • 29325 i-114 i Motie d.d. 21 januari 2020 - K. Regterschot, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Regterschot en El Yassini over betere opvang voor dakloze lhbti-jongeren

 • 29325 i-115 i Motie d.d. 21 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Hijink en Jasper van Dijk over het niet van toepassing verklaren van de kostendelersnorm

Stemmingen: Moties ingediend bij het debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

 • 31066 i-580 i Motie d.d. 21 januari 2020 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Leijten c.s. over een grote stem voor degenen die het werk uitvoeren

 • 31066 i-581 i Motie d.d. 21 januari 2020 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Nijboer over een pas op de plaats met de reorganisatie

 • 31066 i-582 i Motie d.d. 21 januari 2020 - W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Lodders c.s. over de eerste verbeteringen en alternatieven doorvoeren in het komende Belastingplan

 • 31066 i-583 i Motie d.d. 21 januari 2020 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer c.s. over de lessen uit voorgaande jaren expliciet meenemen

 • 31066 i-584 i Motie d.d. 21 januari 2020 - E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bruins c.s. over een haalbaarheidstoets op de voorgenomen ontvlechting

 • 31066 i-585 i Motie d.d. 21 januari 2020 - F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Azarkan over geen excessieve machtsuitoefening meer door de Staat tegen de burger

 • 31066 i-586 i Motie d.d. 21 januari 2020 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over zwaarder belasten wat ons welzijn en milieu schaadt

 • 31066 i-593 i Motie d.d. 28 januari 2020 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Raan over kijken naar andere kosten die gemaakt zijn voor het optreden van de Belastingdiensten (t.v.v. 31066 i-587 i)

Stemmingen: Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel) (35219 i)

 • 35219 i Wetgeving d.d. 11 juni 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel)

Stemmingen: Moties ingediend bij de Wet wijziging woonplaatsbeginsel

 • 35219 i-11 i Motie d.d. 28 januari 2020 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over afspreken dat gemeenten de door een andere gemeente toegekende jeugdhulp die nog niet is afgerond voortzetten (t.v.v. 35219 i-i)

 • 35219 i-i Motie d.d. 22 januari 2020 - M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wörsdörfer over de wettelijke verjaringstermijn tussen jeugdhulp en facturatie verkleinen

 • 35219 i-10 i Motie d.d. 22 januari 2020 - W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Peters over de vormgeving van de onderzoeks-, betaal- en informatieplicht van gemeenten

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Toezicht en handhaving

 • 22343 i-289 i Motie d.d. 22 januari 2020 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kröger en Postma over reductie van stikstofuitstoot door beste beschikbare technieken

 • 22343 i-290 i Motie d.d. 22 januari 2020 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kröger en Paternotte over de toezichthoudende taken van de ILT op het gebied van luchtvaart

 • 22343 i-291 i Motie d.d. 22 januari 2020 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Laçin over samenwerking van verschillende inspectiediensten binnen één team

Stemmingen: Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (35188 i)

 • 35188 i-i Amendement d.d. 22 januari 2020 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Von Martels en Remco Dijkstra over een evaluatiebepaling

 • 35188 i-15 i Amendement d.d. 24 januari 2020 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Bisschop over het bij KB met voorhang laten vervallen van artikel III

 • 35188 i Wetgeving d.d. 10 april 2019 - C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

Stemmingen: Moties ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

 • 35188 i-16 i Motie d.d. 28 januari 2020 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Kröger en Bisschop over maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten (t.v.v. 35188 i-i)

 • 35188 i-10 i Motie d.d. 22 januari 2020 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Wassenberg over een kentekenplicht voor bestaande tractoren die sneller kunnen rijden dan 25 kilometer per uur

 • 35188 i-17 i Motie d.d. 28 januari 2020 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Wassenberg over de handhaving van verkeersovertredingen met tractoren (t.v.v. 35188 i-11 i)

 • 35188 i-12 i Motie d.d. 22 januari 2020 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Moorlag en Kröger over een kentekenplicht voor zowel de voor- als achterzijde van voertuigen

 • 35188 i-13 i Motie d.d. 22 januari 2020 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Von Martels over geen nationale kop op de apk-eisen

 • 35188 i-14 i Motie d.d. 22 januari 2020 - M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Sienot en Van der Graaf over een nieuwe verkeersveiligheidsmeting door de SWOV

Stemmingen: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs) (35102 i)Stemmingen: Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wettenStemmingen: Brief van het Presidium over een wijziging van het Reglement voor de Griffie Interparlementaire Betrekkingen Staten-Generaal

 • 35376 i Brief Kamer d.d. 23 januari 2020 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Wijziging van het Reglement voor de griffie voor de interparlementaire betrekkingen in verband met het beleggen van het bevoegd gezag voor de griffie voor de interparlementaire betrekkingen Staten-Generaal bij de Griffiers van beide Kamers en de vervanging van de gemengde commissie door een overleg van voorzitters van de assembleedelegaties

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2019

 • 35350 i-13 i Motie d.d. 28 januari 2020 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Nijboer en Otterloo over de Kamer vooraf informeren over de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil (t.v.v. 35350 i-12 i)

Stemmingen: Brief van het Presidium over een wijziging van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 (35379 i-i)

 • 35379 i Brief Kamer d.d. 23 januari 2020 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Voorstel tot wijziging van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014

Stemmingen: Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking (35173 i)

 • 35173 i-10 i Amendement d.d. 22 januari 2020 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Ploumen en Ellemeet ter vervanging van nr. 7 over kweken van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek

 • 35173 i-i Amendement d.d. 14 januari 2020 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Hijink over kweken van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek naar kweekvloeistof

 • 35173 i-13 i Amendement d.d. 23 januari 2020 - C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van de leden Ellemeet en Ploumen ter vervanging van nr. 12 over een uitzondering op het verbod van geslachtskeuze bij dragerschap

 • 35173 i Wetgeving d.d. 25 maart 2019 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking

Stemmingen: Motie ingediend bij Wijziging van de Embryowet

 • 35173 i-14 i Motie d.d. 23 januari 2020 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ploumen en Ellemeet over embryoselectie en het kweken van embryo's nadrukkelijker uitdragen in de samenleving

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Energiebesparing/energieprestatie gebouwen

 • 30196 i-696 i Motie d.d. 23 januari 2020 - J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Eijs en Sienot over het wegnemen van drempels voor energiebesparende maatregelen

 • 30196 i-697 i Motie d.d. 23 januari 2020 - H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ronnes en Koerhuis over de gevolgen van de stapeling van gemeentelijke eisen bij bouw- en renovatieprojecten

 • 30196 i-698 i Motie d.d. 23 januari 2020 - H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ronnes en Smeulders over de toepassing van ledverlichting door het Rijk

 • 30196 i-702 i Motie d.d. 28 januari 2020 - D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Koerhuis over een betaalbaar energielabel (t.v.v. 30196 i-699 i)

 • 30196 i-700 i Motie d.d. 23 januari 2020 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman over onderzoek naar het sjoemelen met energielabels

 • 30196 i-701 i Motie d.d. 23 januari 2020 - S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman over de termijn om huurverlaging te vragen op basis van een verkeerd energielabel

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

 • 24515 i-524 i Motie d.d. 28 januari 2020 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Tweede nader gewijzigde motie van het lid Krol c.s. over een voorstel hoe de Nadere regels bij kwijtschelding spoedig aangepast kunnen worden (t.v.v. 24515 i-523 i)

15:35 uur - Regeling van werkzaamheden

16:15 uur - VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget (31288 i, nr. 803 i)

Te behandelen zaken:

VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget (31288 i, nr. 803 i)

 • 31288 i-803 i Brief regering d.d. 17 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Antwoorden op vragen over opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening)

Moties ingediend tijdens het debat

 • 31288 i-805 i Motie d.d. 28 januari 2020 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Westerveld c.s. over de invloed van de derde geldstroom op wetenschappelijk onderzoek

 • 31288 i-806 i Motie d.d. 28 januari 2020 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bisschop over redelijke normen voor de staf-studentratio

16:25 uur - VSO Voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (35300 VIII i, nr. 141 i)

Te behandelen zaken:

Antwoorden op vragen commissie over drie brieven over de voortgang van het onderwijs in Caribisch Nederland

 • 35300-VIII i-141 i Brief regering d.d. 23 december 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Antwoorden op vragen commissie over drie brieven over de voortgang van het onderwijs in Caribisch Nederland

Moties ingediend tijdens het debat

Motie van de leden Van Meenen en Van den Hul over een inventarisatie van de behoefte aan speciaal onderwijs op de BES-eilanden

Motie van de leden Kuiken en Paternotte over concrete voorstellen aan de Gwendoline van Puttenschool die zijn gericht op een passende aansluiting op het hbo in Nederland

16:40 uur - VAO Sociale veiligheid in het onderwijs (AO d.d. 22/01)

17:05 uur - VSO Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd (31293 i, nr. 494 i)

Te behandelen zaken:

VSO Grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd (31293 i-494 i)

 • 31293 i-494 i Brief regering d.d. 10 december 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Antwoorden op vragen commissie over grenzen aan de ruimte in de onderwijstijd

Motie ingediend tijdens het debat

 • 31293 i-500 i Motie d.d. 28 januari 2020 - J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kwint c.s. over wettelijk verankeren dat onderwijs gegeven wordt door een bevoegde docent die lijfelijk aanwezig is

17:25 uur - VSO Uitvoering moties in relatie tot experimenten (31293 i, nr. 497 i)

Te behandelen zaken:

VSO Uitvoering moties in relatie tot experimenten (31293 i-497 i)

 • 31293 i-497 i Brief regering d.d. 20 december 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Antwoorden op vragen commissie over uitvoering moties in relatie tot experimenten (Kamerstuk 31293 i/31289 i-487)

Motie ingediend tijdens het debat

 • 31293 i-501 i Motie d.d. 28 januari 2020 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het oordeel "goed" aanpassen naar "voldoende" ten behoeve van het experiment flexibele onderwijstijden

17:45 uur - VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (31497 i, nr. 336 i)

Te behandelen zaken:

VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (31497 i, nr. 336 i)

 • 31497 i-336 i Brief regering d.d. 18 december 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Antwoorden op vragen commissie over reactie op verzoek commissie op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom de ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs

Moties ingediend tijdens het debat

 • 31497 i-339 i Motie d.d. 28 januari 2020 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Meenen over per direct geen verplichte eigen bijdrage meer vragen aan ouders van hoogbegaafde kinderen

 • 31497 i-340 i Motie d.d. 28 januari 2020 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Meenen over een passend onderwijsaanbod specifiek voor hoogbegaafde kinderen

 • 31497 i-341 i Motie d.d. 28 januari 2020 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Rudmer Heerema over een sanctiebeleid voor scholen die nog steeds een eigen bijdrage vragen aan ouders van hoogbegaafde kinderen

 • 31497 i-342 i Motie d.d. 28 januari 2020 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Rudmer Heerema over terugbetalen van bijdragen van ouders van hoogbegaafde kinderen

 • 31497 i-343 i Motie d.d. 28 januari 2020 - E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Westerveld

19:00 uur - Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102) (35260 i) (R2131)

Te behandelen zaken:

Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102) (35260 i)

 • 35260 i-(R2131) Wetgeving d.d. 18 juli 2019 - A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102)

Moties ingediend tijdens het debat

 • 35260 i-(R2131)-7 Motie d.d. 28 januari 2020 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut over ieder nieuw memorandum of understanding inzake defensiesamenwerking met de VS aan de Kamer voorleggen

 • 35260 i-(R2131)-8 Motie d.d. 28 januari 2020 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut over volledige inzage in het raamverdrag inzake defensiesamenwerking


1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...