31293 NL - beleidsdossier
Primair Onderwijs

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Primair Onderwijs

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 164 moties ingediend.

3.

Documenten

(1574 stuks)

2 28 november 2007, brief, nr. 1     KST112918
Brief staatssecretaris met de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs 'Scholen voor morgen'
publicatie: 30 november 2007
 
2 28 november 2007, brief, nr. 2     KST113008
Brief staatssecretaris bij aanbieding internationaal vergelijkend onderzoek begrijpend leesprestaties 9- en 10-jarige leerlingen (PIRLS-rapport 2006)
publicatie: 3 december 2007
 
2 8 februari 2008, brief, nr. 3     KST115303
Brief staatssecretaris over segregatieproblematiek
publicatie: 15 februari 2008
 
2 14 februari 2008, brief, nr. 3     KST115302
Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over besluitvorming onderwijstijd BVE - Koers BVE
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.