29240 NL - ongeclassificeerd
Veiligheid op school

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Veiligheid op school

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 45 moties ingediend.

3.

Documenten

(239 stuks)

2 8 oktober 2003, brief, nr. 1     KST70874
Brief
publicatie: 21 oktober 2003
 
2 9 februari 2004, brief, nr. 2     KST74172
Brief minister over plan van aanpak probleemjongeren in het onderwijs
publicatie: 13 februari 2004
 
2 25 maart 2004, verslag van een rondetafelgesprek, nr. 3     KST75277
Verslag rondetafelgesprek op 11 maart 2004 met schoolleiders over de veiligheid op scholen
publicatie: 1 april 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.