35173 - Wijziging van de Embryowet inzake aanpassing van het geslachtskeuzeverbod en gebruik van geslachtscellen en embryo’s voor kwaliteitsbewaking - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 26 maart 2019 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De Jonge i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de Embryowet aan te passen om geslachtskeuze toe te staan ingeval bij het kind het risico bestaat op een ernstige erfelijke aandoening met een ongelijke geslachtsincidentie en om te voorzien in een grondslag voor het gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van de bewaking van de kwaliteit van de fertiliteitszorg.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(25 stuks)

2 26 maart 2019, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST351731
Koninklijke boodschap
 
2 26 maart 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST351732
Voorstel van wet
 
2 26 maart 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST351733
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.