Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 7 maart 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 4 augustus 2020
kalender

Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 7 maart 2019

maandag 4 maart 2019

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Voorstellen bij: 34683 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

Voorstellen bij: 35000 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Voorstellen bij: 32752 - Wet financiering politieke partijen

Voorstellen bij: 30950 - Rassendiscriminatie

Voorstellen bij: 30985 - Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorstellen bij: 35144 - Initiatiefvoorstel Uitbreiding kiesrechtuitsluiting en verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers (Grondwet, 1e lezing)

Voorstellen bij: 33258 - Initiatiefvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders

Voorstellen bij: 35000 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2019

Voorstellen bij: 35078 - Staat van de Europese Unie 2019

Voorstellen bij: 30696 - Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Voorstellen bij: 31570 - Herziening Grondwet

Voorstellen bij: 31142 - Verlenging van de werkingsduur van de Experimentenwet Kiezen op Afstand

Voorstellen bij: 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Voorstellen bij: 33136 - Structuurvisie Ondergrond

Voorstellen bij: 35000 IIA - Vaststelling begroting Staten-Generaal 2019

Voorstellen bij: 34293 - Renovatie Binnenhof

Voorstellen bij: 27926 - Huurbeleid

Voorstellen bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Voorstellen bij: 28325 - Bouwregelgeving

Voorstellen bij: 35022 - Introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandings­installaties

Voorstellen bij: 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Voorstellen bij: 32127 - Crisis- en herstelwet

Overige voorstellen: