Besluitpunt "Vernieuwd voorstel van de leden Asscher (PvdA) en Özütok / (GroenLinks) om een rondetafelgesprek te organiseren over de datasamenleving en democratie (eerder ingediend door het lid Kuiken / (PvdA)" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 25 februari 2020
kalender