35000 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 16 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18†september†2018 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren†i, en de staatssecretaris van FinanciŽn, Snel†i.

 

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2019.

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019

 

2.

Documenten

(56 stuks)

2 18†september†2018, voorstel van wet, nr. 1     KST35000B1
Voorstel van wet
 
2 18†september†2018, memorie van toelichting, nr. 2     KST35000B2
Memorie van toelichting
 
2 18†september†2018, brief, nr. 3     KST35000B3
Brief regering; Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.