32127 NL - wetsvoorstel
Crisis- en herstelwet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 september 2009 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Balkenende i, de minister van Justitie, Hirsch Ballin i, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer i, en de minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen met betrekking tot het toezicht op de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten en deze in één wet op te nemen met bestaande bepalingen over het toezicht op de besteding van subsidies die ten laste komen van de begroting van de Europese Unie.

1.

Volledige titel

Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en 82 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 48 moties en in de Eerste Kamer 19 moties ingediend.

4.

Documenten

(556 stuks)

2 15 september 2009, koninklijke boodschap, nr. 1     KST134713
Koninklijke boodschap
publicatie: 24 september 2009
 
2 15 september 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST134714
Voorstel van wet
publicatie: 23 september 2009
 
2 15 september 2009, memorie van toelichting, nr. 3     KST134715
Memorie van toelichting
publicatie: 23 september 2009
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.