31570 NL - beleidsdossier
Herziening Grondwet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Herziening Grondwet

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(104 stuks)

2 17 januari 2008, brief, nr. 2     KST121764
Brief ministers over de onderwerpen waarmee de Staatscommissie Grondwet zich bezig zal houden
publicatie: 8 september 2008
 
2 18 juli 2008, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST121767
Advies en nader rapport over opdrachtverlening aan de staatscommissie Grondwet
publicatie: 9 september 2008
 
2 19 augustus 2008, brief, nr. 1     KST121759
Brief ministers over installatie en opdrachtverlening Staatscommissie Grondwet
publicatie: 5 september 2008
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.