33136 - Structuurvisie Ondergrond - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 april 2020
kalender

33136 nl - planologische kernbeslissing/­structuurschema/­structuurvisie/­tracévaststelling
Structuurvisie Ondergrond

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

 

1.

Volledige titel

Structuurvisie Ondergrond

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(83 stuks)

2 2 januari 2012, brief, nr. 1     KST331361
Brief regering; Beschrijving van de inrichting van de voorgenomen Structuurvisie Ondergrond
 
2 24 april 2012, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 2     KST331362
Verslag schriftelijk overleg inzake de beschrijving van de inrichting van de voorgenomen Structuurvisie Ondergrond
 
2 29 mei 2012, brief, nr. 3     KST331363
Brief regering; Het betrekken van het aspect opslag van radioactief afval in de Structuurvisie voor de Ondergrond
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.