35078 - Staat van de Europese Unie 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 28 september 2020
kalender

35078 nl - ongeclassificeerd
Staat van de Europese Unie 2019

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Staat van de Europese Unie 2019

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 21 moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(85 stuks)

2 25 januari 2019, brief, nr. 1     KST350781
Brief regering; Staat van de Europese Unie 2019
 
2 6 februari 2019, brief, nr. 2     KST350782
Brief regering; Reactie op een vraag van het lid Buitenweg, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Rechtspraak van 31 januari 2019, over het bestaan van een jaarlijks EU mechanisme ter versterking van democracy, rule of law and fundamental rights
 
2 7 februari 2019, motie, nr. 3     KST350783
Motie Anne Mulder/Omtzigt over het korten van landen die zich niet aan de begrotingsregels houden
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.