31142 - Verlenging van de werkingsduur van de Experimentenwet Kiezen op Afstand - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 18 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13†september†2007 ingediend door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bijleveld-Schouten†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de werkingsduur van de Experimentenwet Kiezen op Afstand te verlengen met 2 jaar.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Experimentenwet op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 15 moties ingediend.

3.

Documenten

(254 stuks)

2 13†september†2007, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST110042
Koninklijke boodschap - Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet
publicatie: 17†september†2007
 
2 13†september†2007, voorstel van wet, nr. 2     KST110043
Voorstel van wet - Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet
publicatie: 17†september†2007
 
2 13†september†2007, memorie van toelichting, nr. 3     KST110044
Memorie van toelichting - Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet
publicatie: 17†september†2007
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.