Eurocommissaris voor een Economie die werkt voor de mensen (uitvoerend vicevoorzitter)

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Valdis Dombrovskis i. Deze functie is nieuw in de Commissie-Von der Leyen i en bevat enkele taken uit de voorgaande (en opgeheven) functie Eurocommissaris voor Euro, sociale dialoog, financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie i.

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor een Economie die werkt voor de mensen in Commissie-Von der Leyen i leidt het projectteam 'Een Economie die werkt voor de mensen'. Ook leidt de Eurocommissaris de verdieping van de Economische en Monetaire Unie i, is hij verantwoordelijk voor financiële diensten en draagt hij bij aan de uitoefening van de verantwoordelijkheden van de Commissie op het gebied van externe vertegenwoordiging van de euro. Daarnaast coördineert de Eurocommissaris de deelname van de Commissie aan de Raad Economische en Finaniële Zaken i, de Eurogroep i, de economische dialoog van het Europees Parlement en de macro-economische dialoog in de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank i.

Het Directoraat-generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten i en het secretariaat-generaal i van de Commissie ondersteunt de Eurocommissaris in zijn werkzaamheden.

Verder werkt de Eurocommissaris samen met de Eurocommissaris voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk i bij het bepalen van een nieuwe langetermijnstrategie van Europa's industriële toekomst, en met de Hoge Vertegenwoordiger i bij het zorgen voor een Europa dat beter bestand is tegen extraterritoriale sancties.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op het tot stand brengen van een toekomstbestendige economie die stabiliteit, banen, groei en investeringen biedt, het behouden en verbeteren van financiële stabiliteit en het beschermen van spaarders en beleggers. Hierin heeft hij onder meer als taak:

 • het coördineren van een actieplan voor de uitvoering van de sociale pijler van Europa
 • Het werken aan een toekomstgerichte economie
 • Het InvestEU-programma bevorderen
 • Het leiden van de EU-inbreng voor hervorming van de Wereldhandelsorganisatie i
 • het bevorderen van de sociale dialoog op Europees niveau
 • het integreren van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in het Europees semester i
 • het versterken van de democratische verantwoordingsplicht van economisch bestuur
 • het coördineren van het investeringsplan voor een duurzaam Europa waarbinnen 1 miljard euro beschikbaar moet zijn voor klimaatgerelateerde investeringen
 • het verbeteren van de MKB-toegang tot financiering en het ontwikkelen van een nieuw privaat-publiek fonds
 • het vergroten van het wereldwijde gebruik van de euro
 • Het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken

3.

Gerelateerde Diensten

4.

Meer informatie