Eurocommissaris

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Een Eurocommissaris is één van de 27 leden van de Europese Commissie i en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie i. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Een aantal Eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie.

1.

Benoeming

Iedere lidstaat kandideert, in samenspraak met de voorzitter van de Europese Commissie i, één Eurocommissaris. Na goedkeuring door het Europees Parlement i en de Europese Raad i wordt de commissaris geïnstalleerd. Een Eurocommissaris vertegenwoordigt echter niet het belang van één lidstaat, maar moet het belang van de Europese Unie als geheel voorop stellen.

Aanvankelijk, in 1958, waren er negen Eurocommissarissen. Duitsland, Frankrijk en Italië, en later het Verenigd Koninkrijk en Spanje, hadden twee commissarissen. Tot 1967 bestonden er overigens ook afzonderlijke commissies voor de EGKS i en Euratom i. Het aantal commissarissen werd in de loop der jaren (vanaf 1973) uitgebreid door de toetreding van nieuwe lidstaten. In 1981 waren er bijvoorbeeld veertien commissarissen en in 1995 twintig. Sinds 2004 heeft iedere lidstaat nog slechts één commissaris.

Eurocommissarissen mogen geen andere hoofd- of nevenfuncties vervullen.

2.

Huidige commissarissen

FunctiePersoon
Voorzitter Europese Commissie U.G. (Ursula) von der Leyen
Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor een sterker Europa in de wereld (vicevoorzitter) J. (Josep) Borrell Fontelles
Eurocommissaris voor Begroting en Administratie J. (Johannes) Hahn
Eurocommissaris voor Energie K. (Kadri) Simson
Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding O. (Olivér) Várhelyi
Eurocommissaris voor Handel V. (Valdis) Dombrovskis
Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij V. (Virginijus) Sinkevičius
Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid S. (Stella) Kyriakides
Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Y.J.M. (Ylva) Johansson
Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten N. (Nicolas) Schmit
Eurocommissaris voor Economie P. (Paolo) Gentiloni
Eurocommissaris voor Crisisbeheer J. (Janez) Lenarčič
Eurocommissaris voor Landbouw J.C. (Janusz) Wojciechowski
Eurocommissaris voor Vervoer A.I. (Adina-Ioana) Vălean
Eurocommissaris voor Interne Markt Th. (Thierry) Breton
Eurocommissaris voor Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses (vicevoorzitter) M. (Maroš) Sefčovič
Eurocommissaris voor Justitie D.J.L. (Didier) Reynders
Eurocommissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd I.N. (Iliana) Ivanova
Eurocommissaris voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk (uitvoerend vicevoorzitter) M. (Margrethe) Vestager, V. (Vĕra) Jourová
Eurocommissaris voor Internationale Partnerschappen J.P. (Jutta) Urpilainen
Eurocommissaris voor de Bevordering van onze Europese levenswijze (vicevoorzitter) M. (Margaritis) Schinas
Eurocommissaris voor Democratie en Demografie (vicevoorzitter) D. (Dubravka) Šuica
Eurocommissaris voor een Economie die werkt voor de mensen (uitvoerend vicevoorzitter) V. (Valdis) Dombrovskis
Eurocommissaris voor Gelijkheid H. (Helena) Dalli
Eurocommissaris voor de Europese Green Deal (eerste uitvoerend vicevoorzitter) M. (Maroš) Sefčovič, W.B. (Wopke) Hoekstra
Eurocommissaris voor Cohesie en Hervormingen E.M. (Elisa) da Costa Guimarães Ferreira
Eurocommissaris voor Waarden en Transparantie (vicevoorzitter) V. (Vĕra) Jourová
Eurocommissaris voor Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie M. (Mairead) McGuinness

3.

Taken en bevoegdheden

Binnen de Commissie is iedere Eurocommissaris verantwoordelijk voor een of enkele beleidsterreinen. De Eurocommissarissen worden hierin ondersteund door een of meerdere directoraten-generaal i of afdelingen van een directoraat-generaal, en mogelijk ook nog Europese agentschappen i die actief zijn op het beleidsterrein van de Eurocommissaris. De Eurocommissarissen kunnen daarnaast speciale adviseurs benoemen om hen te bij te staan op specifieke onderwerpen.

4.

Meer informatie