Werkprogramma Europese Commissie 2022: ‘Europa samen sterker maken’

vrijdag 22 oktober 2021, 16:00

DEN HAAG (PDC i) - Afgelopen woensdag presenteerde de Europese Commissie i haar werkprogramma voor 2022. Onder de titel ‘Europa samen sterker maken’ doet de Commissie in dat programma haar 42 nieuwe beleidsinitiatieven voor 2022 uit de doeken. Het werkprogramma sluit aan bij de prioriteiten die Ursula von der Leyen i reeds aanhaalde in de afgelopen State of the Union i: klimaat, digitalisering en het herstel na de coronacrisis.

Voor 2022 betekent het werkprogramma concreet dat de Commissie een regelgevingskader gaat voorstellen voor de certificering van de verwijdering van koolstof. Dat moet bijdragen aan de versnelling van het terugdringen van uitstoot van CO2. Bovendien komt er een Europese chips-wet, die ervoor moet zorgen dat de Europese tech-industrie een betere positie op de wereldmarkt krijgt. Op het gebied van de Europese democratie komt er een nieuwe wet inzake de Europese mediavrijheid, zo stelt het werkprogramma: op die manier wil de Europese Commissie de pluriformiteit en vrijheid van media waarborgen.

De Commissie zal op het gebied van wet- en regelgeving in 2022 streng letten op het 'one in, one out'-beginsel: dat beginsel houdt in dat voor iedere nieuwe Europese lastenverzwaring, de lasten op een ander front in hetzelfde beleidsterrein zullen worden verminderd.

Het werkprogramma van de Europese Commissie is een document dat jaarlijks opgesteld wordt. De verplichting hiertoe komt voort uit het reglement van orde van de Commissie. De voorzitter van de Commissie legt het werkprogramma ter kennisgeving voor aan het Europees Parlement i en de Raad i. Over de concrete wetsvoorstellen hebben het Parlement en de Raad vervolgens wel zeggenschap.

Bron: Europese Commissie