Directoraat-generaal Economische en financiële zaken (ECFIN) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 januari 2021
kalender

Directoraat-generaal Economische en financiële zaken (ECFIN)

De belangrijkste taak van dit directoraat-generaal i is het verzekeren van het goed functioneren van de Economische en Monetaire Unie i (EMU). Dit kan worden bereikt door coördinatie van economisch beleid, het monitoren van economische ontwikkelingen, het doen van beleidsanalyse en het geven van beleidsadviezen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Economie i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor een Economie die werkt voor de mensen i.

Instrumenten om de doelstelling te bereiken:

  • het aanbieden van richtlijnen voor economisch beleid
  • het beoordelen van de stabiliteits- en convergentieprogramma's van de lidstaten (waarin zij onder andere de ontwikkeling van hun eventuele begrotingstekorten aangeven)
  • de voorbereiding van convergentierapporten
  • het uitgeven van andere rapporten, zoals rapporten over de publieke financiën in de EMU, het EU Economisch Overzicht, en economische vooruitzichten van de Europese Commissie
  • economische analyse en evaluatie ten behoeve van beleidsterreinen van de Europese Unie, zoals de interne markt, landbouw en milieu

1.

Organisaties die hieronder vallen

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 919 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
18.11.2020  Ontwerpbegrotingsplannen 2021: algemene beoordeling.
Mededeling com(2020)750
 
18.11.2020  Update verscherpt toezicht - Griekenland, November 2020.
Mededeling com(2020)751
 
18.11.2020  Begrotingssituatie in Roemenië.
Mededeling com(2020)752
 
18.11.2020  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2020)746
 
18.11.2020  Waarschuwingsmechanismeverslag 2021 (overeenkomstig art. 3 en 4 verordening (EU) No 1176/2011 betreffende de preventie en de correctie van macro-economische ...
Verslag com(2020)745
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 189 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
07.10.2020  Toekenning van tijdelijke steun aan Hongarije om het risico op werkloosheid in de noodtoestand als gevolg van de COVID‐19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2020)651
 
25.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun op grond van Verordening 2020/672 aan Portugal om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van COVID-19 te beperken.
Verordening com(2020)473
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Roemenië om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)439
 
24.08.2020  Tijdelijke steun aan Tsjechië op grond van Verordening (EU) 2020/672 om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak.
Verordening com(2020)448
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Slowakije om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)462
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 203 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
25.11.2020  Machtiging van de Commissie om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen.
Besluit com(2020)774
 
16.11.2020  Toekenning van tijdelijke steun uit hoofde van Verordening 2020/672 aan Ierland om het risico op werkloosheid in de noodtoestand als gevolg van COVID‐19 te ...
Verordening com(2020)754
 
22.11.2017  Intrekking van Besluit 2008/713/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in het Verenigd Koninkrijk.
Aanbeveling com(2017)801
 
22.11.2017  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2017)770
 
12.07.2017  Intrekking van Beschikking 2009/415/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Griekenland.
Besluit com(2017)380