Directoraat-generaal Economische en financiële zaken (ECFIN)

De belangrijkste taak van dit directoraat-generaal i is het verzekeren van het goed functioneren van de Economische en Monetaire Unie i (EMU). Dit kan worden bereikt door coördinatie van economisch beleid, het monitoren van economische ontwikkelingen, het doen van beleidsanalyse en het geven van beleidsadviezen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Economie i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor een Economie die werkt voor de mensen i.

Instrumenten om de doelstelling te bereiken:

  • het aanbieden van richtlijnen voor economisch beleid
  • het beoordelen van de stabiliteits- en convergentieprogramma's van de lidstaten (waarin zij onder andere de ontwikkeling van hun eventuele begrotingstekorten aangeven)
  • de voorbereiding van convergentierapporten
  • het uitgeven van andere rapporten, zoals rapporten over de publieke financiën in de EMU, het EU Economisch Overzicht, en economische vooruitzichten van de Europese Commissie
  • economische analyse en evaluatie ten behoeve van beleidsterreinen van de Europese Unie, zoals de interne markt, landbouw en milieu

1.

Organisaties die hieronder vallen

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1058 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
08.04.2024  .
Besluit com(2024)159
 
22.03.2024  .
com(2024)134
 
15.03.2024  Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on providing macro-financial assistance to the Arab Republic of Egypt.
Besluit com(2024)461
 
29.01.2024  Verslag over het EU-mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten uit hoofde van artikel 10 van Verordening ...
Verslag com(2024)41
 
22.01.2024  Inschrijving door de EU op nieuwe aandelen in het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) en tot wijziging van de Overeenkomst tot ...
Besluit com(2024)42
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 215 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
15.03.2024  Proposal for a COUNCIL DECISION on providing short-term macro-financial assistance to the Arab Republic of Egypt.
Besluit com(2024)460
 
06.02.2023  Toekenning van macrofinanciële bijstand aan Noord-Macedonië.
Besluit com(2023)74
 
24.01.2023  Wijziging van Besluit (EU) 2022/563 wat het bedrag van de macrofinanciële bijstand aan Moldavië betreft.
Besluit com(2023)53
 
09.11.2022  Instelling van een instrument om steun te verlenen aan Oekraïne voor 2023 (macrofinanciële bijstand +).
Verordening com(2022)597
 
21.10.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2020/1351 tot toekenning van tijdelijke steun aan Letland om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2022)562
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 137 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
01.04.2022  Omwisseling van hryvniabiljetten in de valuta van lidstaten van ontvangst ten behoeve van mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten.
Aanbeveling com(2022)163
 
22.11.2017  Intrekking van Besluit 2008/713/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in het Verenigd Koninkrijk.
Aanbeveling com(2017)801
 
12.07.2017  Intrekking van Beschikking 2009/415/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Griekenland.
Besluit com(2017)380
 
22.05.2017  Intrekking van Besluit 2010/288/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Portugal.
Aanbeveling com(2017)530
 
16.11.2016  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2016)726