Directoraat-generaal Economische en financiële zaken (ECFIN)

De belangrijkste taak van dit directoraat-generaal i is het verzekeren van het goed functioneren van de Economische en Monetaire Unie i (EMU). Dit kan worden bereikt door coördinatie van economisch beleid, het monitoren van economische ontwikkelingen, het doen van beleidsanalyse en het geven van beleidsadviezen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Economie i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor een Economie die werkt voor de mensen i.

Instrumenten om de doelstelling te bereiken:

  • het aanbieden van richtlijnen voor economisch beleid
  • het beoordelen van de stabiliteits- en convergentieprogramma's van de lidstaten (waarin zij onder andere de ontwikkeling van hun eventuele begrotingstekorten aangeven)
  • de voorbereiding van convergentierapporten
  • het uitgeven van andere rapporten, zoals rapporten over de publieke financiën in de EMU, het EU Economisch Overzicht, en economische vooruitzichten van de Europese Commissie
  • economische analyse en evaluatie ten behoeve van beleidsterreinen van de Europese Unie, zoals de interne markt, landbouw en milieu

1.

Organisaties die hieronder vallen

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 971 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
24.01.2023  Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending DECISION (EU) 2022/563 as regards the amount of macro-financial assistance to the Republic ...
Besluit com(2023)53
 
12.12.2022  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening tot instelling van een instrument om steun te verlenen aan Oekraïne voor 2023 (macrofinanciële ...
Mededeling com(2022)738
 
22.11.2022  Ontwerpbegrotingsplannen 2023: algemene beoordeling.
Mededeling com(2022)900
 
22.11.2022  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2022)782
 
22.11.2022  Waarschuwings­mechanismeverslag 2023 betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden.
Verslag com(2022)781
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 211 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
09.11.2022  Instelling van een instrument om steun te verlenen aan Oekraïne voor 2023 (macrofinanciële bijstand +).
Verordening com(2022)597
 
21.10.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2020/1351 tot toekenning van tijdelijke steun aan Letland om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2022)562
 
05.10.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1353 tot toekenning van tijdelijke steun aan Polen om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2022)508
 
03.10.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1345 tot toekenning van tijdelijke steun aan Tsjechië om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2022)509
 
28.09.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1346 tot toekenning van tijdelijke steun aan Griekenland om het risico op werkloosheid door de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2022)506
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 202 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
01.04.2022  Omwisseling van hryvniabiljetten in de valuta van lidstaten van ontvangst ten behoeve van mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten.
Aanbeveling com(2022)163
 
22.11.2017  Intrekking van Besluit 2008/713/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in het Verenigd Koninkrijk.
Aanbeveling com(2017)801
 
22.11.2017  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2017)770
 
12.07.2017  Intrekking van Beschikking 2009/415/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Griekenland.
Besluit com(2017)380
 
22.05.2017  Correctie van de vastgestelde significante afwijking van het aanpassingstraject in de richting van de middellangetermijndoelstelling voor de begroting in Roemenië.
Aanbeveling com(2017)268