Agenda procedurevergadering uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 6 juni 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 20 augustus 2019
kalender
maandag 3 juni 2019

Bij de volgende dossiers is een agenda procedurevergadering ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Voorstellen bij: 35166 - Raming Tweede Kamer 2020

Voorstellen bij: 33258 - Initiatiefvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders

Voorstellen bij: 34349 - Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Voorstellen bij: 35165 - Verkiezingen

Voorstellen bij: 35000 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Voorstellen bij: 31490 - Vernieuwing van de rijksdienst

Voorstellen bij: 28844 - Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Voorstellen bij: 27859 - Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Voorstellen bij: 35210 III - Wijziging begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht Inlichtingen-, Veiligheidsdiensten 2019 (Voorjaarsnota)

Voorstellen bij: 35210 VII - Wijziging begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Voorstellen bij: 35210 IIB - Wijziging begroting overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (Voorjaarsnota)

Voorstellen bij: 35210 IIA - Wijziging begroting Staten-Generaal 2019 (Voorjaarsnota)

Voorstellen bij: 35210 C - Wijziging begroting Provinciefonds 2019 (Voorjaarsnota)

Voorstellen bij: 28325 - Bouwregelgeving

Voorstellen bij: 35133 - Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Voorstellen bij: 35177 - Initiatiefnota over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

Voorstellen bij: 30196 - Duurzame ontwikkeling en beleid

Voorstellen bij: 34293 - Renovatie Binnenhof

Voorstellen bij: 32757 - Bouwbesluit

Voorstellen bij: 35000 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2019

Voorstellen bij: 35022 - Introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandings­installaties

Voorstellen bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Voorstellen bij: 33118 - Omgevingsrecht

Voorstellen bij: 35000 - Miljoenennota 2019

Overige voorstellen: