35000 NL - financiële nota
Miljoenennota 2019

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze financiële nota werd op 18 september 2018 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 64 moties en in de Eerste Kamer elf moties ingediend.

3.

Documenten

(223 stuks)

2 18 september 2018, brief, nr. 1     KST350001
Brief regering; Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
 
2 18 september 2018, brief, nr. 2     KST350002
Brief regering; Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
 
2 18 september 2018, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST350003
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.