Eurocommissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd

Deze functie werd van december 2019 tot 15 mei 2023 vervuld door Mariya Gabriel i, en sinds september 2023 door Iliana Ivanova. De functie is nieuw in de Commissie-Von der Leyen i en neemt zowel een deel van de taken van de Eurocommissaris voor Onderwijs, cultuur, jongerenzaken en sport i als de Eurocommissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap i uit de Commissie-Juncker i over.

1.

Commissie Von der Leyen

Deze Eurocommissaris i valt zowel onder de Bevordering van onze Europese levenswijze-agenda als onder de Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk-agenda. De Commissaris wordt ondersteund door het directoraat-generaal voor Onderzoek en Innovatie en het directoraat-generaal Onderwijs, Jeugd, Sport en Cultuur.

2.

Verantwoordelijkheden

De Eurocommissaris richt zich onder meer op het verbeteren van het concurrentievermogen van de EU, de overgang naar een klimaatneutrale economie en een nieuw digitaal tijdperk. Hierin heeft zij onder andere als taak:

 • zorgen voor de implementatie van het Horizon Europa programma
 • zorgen voor investeringen in ontwrichtend onderzoek en baanbrekende innovaties
 • met de lidstaten werken aan de Europese Onderzoeksruimte
 • zorgen dat onderzoek, beleid en economische prioriteiten hand in hand gaan
 • leiding nemen in de ontwikkeling van de Europese onderwijsruimte voor 2025
 • implementeren van het initiatief voor Europese universiteiten
 • richten op digitale geletterdheid en het verkleinen van de digitale veiligheidskloof
 • maximaal benutten van de mogelijkheden van uitwisselingsprogramma's
 • bijdragen aan het behoud en het beschermen van Europees cultureel erfgoed
 • bevorderen van sport als middel voor vereniging en welzijn
 • aanmoedigen van wereldwijde culturele samenwerking

3.

Gerelateerde Diensten

4.

Meer informatie