Eurocommissaris voor Waarden en Transparantie (vicevoorzitter)

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Vera Jourová i. Deze functie is nieuw in de Commissie-Von der Leyen i.

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor Waarden en transparantie (tevens vicevoorzitter) treedt in de Commissie-Von der Leyen i op als voorzitter van het team 'Een nieuwe impuls voor Europese democratie'. De Eurocommissaris is verantwoordelijk voor het leiding geven aan, en coördineren van, het werk van de commissie op het gebied van transparantie en waarden. Daarnaast vertegenwoordigt de Eurocommissaris de Commissie in de Conferentie over de Toekomst van Europa.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris richt zich op het versterken van de democratische systemen i en deze opener en transparanter maken. Het houden van een open, transparante en regelmatige dialoog met vertegenwoordigende organen hoort hier ook bij. Hierin heeft zij onder meer als taak:

 • de discussie voeren met het Europees Parlement i en de Raad i over het Spitzenkandidatensysteem
 • de commissie vertegenwoordigen bij de Conferentie over de Toekomst van Europa over dit onderwerp
 • het vervolg van deze voorstellen coördineren waar de Commissie op kan acteren. Hierbij moet ook het EP worden ondersteund bij het verbeteren van kieswetten
 • coördineren van het werk aan een Europees democratisch actieplan tegen buitenlandse inmenging in Europese verkiezingen
 • het robuuster maken van de Europese democratische systemen
 • zorgen voor pluriformiteit en vrijheid in de media
 • het wetgevingsproces transparanter maken
 • samen met het EP en de Raad zorgen voor een onafhankelijk gezamenlijk ethieklichaam voor alle EU-instituties
 • de werking van het Europees burgerinitiatief i verbeteren
 • samen met de Eurocommissaris voor Justitie i zorgen voor handhaving van de rechtsstaat
 • toetreding van de EU tot de European Convention of Human Rights bewerkstelligen
 • monitoren van, en rapporteren over, de toepassing van het handvest voor de grondrechten i
 • speciale aandacht voor bescherming van het recht op vreedzame samenkomst en het recht van vereniging
 • coördineren van initiatieven die de Europese identiteit bevorderen en de rechten die hiermee samenhangen
 • coördineren van het werk naar een inclusieve en echte unie van gelijkheid en diversiteit

3.

Meer informatie