Mr. W.B. (Wopke) Hoekstra

foto Mr. W.B. (Wopke) Hoekstra
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Wopke Hoekstra (1975) is sinds 10 januari 2022 minister van Buitenlandse Zaken en viceminister-president in het kabinet-Rutte IV i. Daarvoor was hij vanaf 26 oktober 2017 minister van Financiën. Hij is politiek leider van het CDA en was in 2021-2022 lid en voorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was de heer Hoekstra lijsttrekker van het CDA. Hij was van 7 juni 2011 tot 26 oktober 2017 Eerste Kamerlid voor het CDA. De heer Hoekstra was consultant bij adviesbureau McKinsey en bestuurslid van het CDA-Amsterdam. Als Eerste Kamerlid hield hij zich met name bezig met sociale zaken, pensioenwetgeving en veiligheid en justitie. Hij was voorts voorzitter van de commissie CDA-verkiezingsprogramma 2017.

CDA
in de periode 2011-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Wopke Bastiaan (Wopke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bennekom (gem. Ede), 30 september 1975

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • columnist "Het Financieele Dagblad", 2005 (over ervaringen tijdens INSEAD)
 • partner adviesbureau "McKinsey", van 1 januari 2006 tot 26 oktober 2017
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 2011 tot 25 oktober 2017
 • minister van Financiën, van 26 oktober 2017 tot 10 januari 2022
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 maart 2021 tot 10 januari 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 maart 2021 tot 10 januari 2022
 • minister van Buitenlandse Zaken en (tweede) viceminister-president, vanaf 10 januari 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/3)
 • lid bestuur Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut, van 2014 tot oktober 2017
 • voorzitter Raad van Toezicht Scheepvaartmuseum te Amsterdam, van 1 april 2016 tot oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
vicevoorzitter vaste commissie voor Financiën (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 16 juni 2015 tot 25 oktober 2017

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Stuurde in 2020 een brief aan de Tweede Kamer waarin hij uiteenzette hoe het functioneren van de Belastingdienst moet worden verbeterd. Dat moet onder andere gebeuren door ontvlechting van de ambtelijke aansturing van Belastingdienst, dienst Toeslagen en de Douane en door betere dienstverlening aan bedrijven en burgers.
 • Presenteerde in 2020 samen met minister Wiebes een Nationaal Groeifonds waaruit investeringen kunnen worden gedaan die bijdragen aan de economische groei en aan het behalen van klimaatdoelen

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 238) tot stand tot Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie, ter vervanging van het besluit uit 2014. (35.711)
 • Bracht in 2022 als minister van Buitenlandse Zaken de wet tot stand ter goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van Finland en Zweden (36.162)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in de aanloop naar de verkiezingen van 2021 veelvuldig genoemd als lijsttrekker van het CDA, maar liet in juni 2020 weten daarvoor niet beschikbaar te zijn. Hij vond zichzelf meer bestuurder dan politicus.

uit de privésfeer
 • Zijn moeder was Nederlands hervormd, zijn vader remonstrants. Het gezin ging in Zeist naar de doopsgezinde kerk

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.