Eurocommissaris voor Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie

Deze functie wordt sinds oktober 2020 vervuld door Mairead McGuinness i. Deze functie was nieuw in de Commissie-Juncker i en werd vervult door Lord Jonathan Hill i, maar hij trad in juli 2016 af na het Britse referendum over een vertrek uit de Europese Unie. Met zijn vertrek werden de taken ondergebracht bij een andere portefeuille die vernoemd werd tot Euro, sociale dialoog, financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie i. In de Commissie-Von der Leyen i werd een deel van die taken weer overgedragen, dit maal naar de Eurocommissaris voor een Economie die werkt voor de mensen i. Later werd ook de functie van Eurocommissaris voor Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktunie weer ingevoerd.

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris voor Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkt valt in Commissie-Von der Leyen onder het team van de Eurocommissaris voor een Economie die werkt voor de mensen. Het Directoraat-Generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten (FISMA) i ondersteunt de Eurocommissaris in haar werkzaamheden.

2.

Beleid & taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op het handhaven en verbeteren van de financiële stabiliteit, het beschermen van spaarders en beleggers en ervoor zorgen dat kapitaal daarheen stroomt waar het nodig is. Ze zal zich bezig houden met:

  • Leiding geven aan de werkzaamheden ter voltooiing van de bankenunie, met name door de laatste hand te leggen aan de gemeenschappelijke achtervang voor het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en overeenstemming te bereiken over een Europees depositoverzekeringsstelsel
  • Vaart zetten achter de werkzaamheden betreffende de kapitaalmarktenunie om de financieringsbronnen voor ondernemingen te diversifiëren en de belemmeringen voor de kapitaalstroom aan te pakken
  • De groene financieringsstrategie verder ontwikkelen om de uitvoering van de Europese Green Deal te ondersteunen
  • Een FinTech-strategie voorstellen om nieuwe digitale technologieën in ons financieel systeem te ondersteunen
  • Een nieuw privaat-publiek fonds ontwikkelen dat gespecialiseerd is in beursintroducties voor kleine en middelgrote ondernemingen
  • Ontwikkeling van een nieuwe, alomvattende aanpak voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten
  • Zorgen voor een gemeenschappelijke aanpak met de lidstaten inzake cryptocurrencies
  • Europa weerbaar maken tegen extraterritoriale sancties van derde landen, onder meer door een goede handhaving van door de EU opgelegde sancties

3.

Gerelateerde diensten

4.

Meer informatie