Eurocommissaris voor Gelijkheid

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Helena Dalli i. Deze functie is nieuw in de Commissie-Von der Leyen i en neemt een deel van de taken van de Eurocommissaris voor Justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid i uit de Commissie-Juncker i over.

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor Gelijkheid valt in Commissie-Von der Leyen i onder het team van de Eurocommissaris voor Waarden en Transparantie i. Samen met de Eurocommissaris van Internationale Partnerschappen i zal zij werken aan de empowerment van vrouwen en meisjes. Het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST) i en het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL) i ondersteunen de Eurocommissaris in haar werkzaamheden.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op inclusiviteit en gelijkheid op alle fronten ongeacht geslacht, ras, etnische afkomst, leeftijd, handicap, seksuele oriëntatie of religie. Hierin heeft zij onder meer als taak:

  • het voorstellen van nieuwe antidiscriminatiewetgeving
  • het implementeren van de VN-conventie inzake rechten van personen met een handicap
  • het ontwikkelen van een Europese genderstrategie waarbij gebieden waarin vrouwen nog steeds worden geconfronteerd met extra barrières worden opgenomen.
  • het introduceren van een voorstel van loontransparantie
  • ervoor zorgen dat de voorstellen voor de Vrouwen in Raden van Bestuur-Richtlijn, en de Werk-Privébalans-Richtlijn worden geïmplementeerd
  • het bestrijden van gendergerelateerd geweld en het ondersteunen van slachtoffers
  • zorgen voor de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul
  • het werken aan de empowerment van vrouwen en meisjes

3.

Gerelateerde Diensten