Nieuwe ronde gesprekken Tjeenk Willink met alle fractievoorzitters

dinsdag 20 april 2021, 9:00

DEN HAAG (PDC i) - Vandaag en morgen ontvangt informateur Herman Tjeenk Willink i opnieuw alle fractievoorzitters voor individuele gesprekken. Er zijn drie onderwerpen die hij in deze gesprekken wil behandelen: het karakter van het regeerakoord als basis voor een nieuwe bestuursstijl, meer dualisme en de inhoudelijke prioriteiten voor de volgende fase van de informatie.

In een openbaar gemaakte notitie die de informateur aan de fractievoorzitters stuurde, stelt hij voor om vier of vijf grote problemen te benoemen die het nieuwe kabinet zal moeten aanpakken om zo een coalitieakkoord op hoofdlijnen te kunnen vormen.

Na de inventarisatie van deze problemen zal er waarschijnlijk volgende week een debat plaatsvinden in de Tweede Kamer over deze onderwerpen. Op basis van de uitkomsten van dit debat zal gekeken worden welke partijen hetzelfde denken over mogelijke oplossingen voor deze problemen, en of ze zouden willen samenwerken in een nieuw kabinet. Tjeenk Willink benadrukt hierbij dat het coalitieakkoord gericht moet blijven op hoofdlijnen. Het zou vervolgens aan het nieuwe kabinet zijn om dit coalitieakkoord uit te werken in een regeerprogramma.

De planning voor vandaag en morgen is als volgt:

Dinsdag 20 april:

Sylvana Simons i (BIJ1 i)

Caroline van der Plas i (BBB i)

Liane den Haan i (50Plus i)

Farid Azarkan i (DENK i)

Kees van der Staaij i (SGP i)

Joost Eerdmans i (JA21 i)

Laurens Dassen i (VOLT i)

Gert-Jan Segers i (ChristenUnie i)

Esther Ouwehand i (PvdD i)

Woensdag 21 april:

Thierry Baudet i (FVD i)

Jesse Klaver i (GroenLinks i)

Lilianne Ploumen i (PvdA i)

Lilian Marijnissen i (SP i)

Wopke Hoekstra i (CDA i)

Geert Wilders i (PVV i)

Sigrid Kaag i (D66 i)

Mark Rutte i (VVD i)

Gespreksnotitie Tjeenk Willink 19 april 2021

Bron: Bureau Woordvoering Kabinetsformatie, Kabinetsformatie2021.nl