Het Juiste Antwoord (JA21)

Met dank overgenomen van Parlement.com.
Logo JA21

JA21 is een conservatief-liberale en nationalistische partij. De naam staat voor ‘het Juiste Antwoord’ maar ook voor de voorletters van Joost Eerdmans i en Annabel Nanninga i. Zij richtten op 18 december 2020 de partij op, nadat zij eerder FVD i hadden verlaten. JA21 wil 'rechtse kiezers waar voor hun stem geven' en pleit voor het weer terug nemen van met de EU gedeelde bevoegdheden op een aantal terrein, minder immigratie en lagere lasten.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 i haalde JA21 drie zetels. Vlak na oprichting van de partij traden drie voormalige FVD'ers in het Europees Parlement toe tot de partij, evenals acht voormalige FVD-Eerste Kamerleden.

Kerngegevens

Partijnaam

JA21

Datum van oprichting

18 december, 2020

Website

www.ja21.nl

Politiek leider

Joost Eerdmans i

Partijvoorzitter

Adrien de Boer

Wetenschappelijk instituut

-

Scholingsinstituut

-

Jongerenorganisatie

-

Ledental per 1 januari 2023

5.060

Europese partij

Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) i

1.

Zetels

Orgaan

Aantal

Fractievoorzitter

Tweede Kamer

3 zetels i

Joost Eerdmans i

Eerste Kamer

7 zetels i

Annabel Nanninga i

Europees Parlement

3 zetels i

Rob Roos i

2.

JA21 en Tweede Kamerverkiezingen

JA21 nam in 2021 voor de eerste keer deel aan de Tweede Kamerverkiezingen i.

 

Jaar

Lijsttrekker

Programma

Zetels

Percentage

Regering of oppositie

2021 i

Joost Eerdmans i

Het Juiste Antwoord

3

2,4%

Oppositie, kabinet-Rutte IV i

3.

Beginselen

JA21 wil een brede volkspartij op de rechterflank van het politieke spectrum zijn. JA21 omschrijft zichzelf als liberaal-conservatief. De partij wil minder invloed van de Europese Unie, zelfbeschikking voor burgers en wil opkomen voor traditionele culturele waarden. De partij wil ook meer directe vormen van democratie.

4.

Bestuursvorm

JA21 is een ledenpartij. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de partij en benoemt een landelijk bestuur dat uit tenminste drie leden bestaat.

5.

Historische ontwikkeling

JA21 werd voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 opgericht door Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. Dat deden zij op 18 december 2020, nadat zij allebei waren vertrokken bij Forum voor Democratie. Daarna stapten verschillende andere oud-FvD'ers over naar JA21, onder andere vanuit de Eerste Kamer en het Europees Parlement. Bij de Tweede Kamerverkiezingen die daarop volgden haalde de partij drie zetels.

 

6.

Meer over